top of page

POLITIK FOR PERSONOPLYSNINGER

Vi er glade for din interesse for os og vores produkter.

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan AIX OBJECTS ApS ("vi", "os", "vores") behandler dine personoplysninger.

Du accepterer, at dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi fx kan indgå og overholde aftaler med dig, besvare dine henvendelser og sende dig nyhedsbreve (hvis du har givet dit samtykke hertil).

1   Kontaktoplysninger

1.1  Vi er dataansvarlige i henhold til den danske databeskyttelseslov og den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

1.2  Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik, kan du kontakte os på:


E-mail: info@aixobjects.com

2   INDSAMLING AF PERSONLIGE DATA

2.1  Vi indsamler og behandler visse personoplysninger om dig til de formål, der er beskrevet i afsnit 3

2.2  Vi indsamler de personlige data, som du giver os, for eksempel kontaktoplysninger og oplysninger om dine køb.

2.4  Desuden indsamler vi automatisk visse personlige data vedrørende din brug af vores hjemmeside via cookies, herunder IP-adresser, browsertype og hvilke sider du har besøgt. Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies her.

3  BRUG AF DINE PERSONLIGE DATA

 • Vi bruger kun dine personlige data til følgende formål:

 1. for at overholde vores aftale med dig, herunder levering af de varer og tjenester, du har bedt om;

 2. at kommunikere med dig om særlige tilbud, reklamemateriale og andre nyheder om vores produkter, herunder via e-mail, SMS eller som bannerreklamer eller pop-up annoncer på dine sociale medieprofiler eller på andre hjemmesider;

 3. at udarbejde statistik og analyser, som gør os i stand til at forbedre din kundeoplevelse og vores hjemmeside;

 4. at overholde vores juridiske forpligtelser;

 5. at svare på dine forespørgsler; og

 6. at fastslå, påberåbe sig eller forsvare et retskrav.

4.1  Vi kan, i det relevante omfang, overføre dine personlige data til kategorierne af tredjeparter, der er specificeret nedenfor:

 1. Tjenesteudbydere, herunder for eksempel hostingudbydere, tredjeparter, der yder IT-support, eller udbydere af analyseværktøjer og CRM-systemer;

 2. Tilknyttede virksomheder;

 3. Samarbejdspartnere, der hjælper med vores forretningsaktiviteter;

 4. Transportører og håndværkere;

 5. Konsulenter, herunder fx revisorer og advokater; og

 6. Offentlige myndigheder, herunder for eksempel Skattestyrelsen (SKAT).

4.2  Du kan være sikker på, at overførslen af dine personlige data altid vil være i overensstemmelse med gældende love om beskyttelse af persondata og under passende sikkerhedsforanstaltninger.

5   JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA

5.1  Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik, fordi det er nødvendigt:

 1. at indgå eller overholde en kontrakt, der er indgået med dig, herunder kontrakter om levering af de produkter eller tjenester, du har bedt om, og også at behandle dine betalinger og forespørgsler (jf. artikel 6, stk. 1, skema b) i den generelle databeskyttelsesforordning;

 2. at overholde vores forpligtelser i henhold til eksempelvis bogføringslovens kapitel 5 (jf. artikel 6, stk. 1, skema c) i den generelle databeskyttelsesforordning.

 3. for at forfølge vores legitime interesse i (i) at besvare dine henvendelser, (ii) udarbejde statistikker og analyser, der gør os i stand til at forbedre din kundeoplevelse og vores hjemmeside, eller (iii) markedsføring af lignende produkter (jf. artikel 6, stk. 1), skema f) i den generelle databeskyttelsesforordning; og

 4. at fastslå, påberåbe sig eller forsvare et retskrav (jf. databeskyttelseslovens § 9, stk. 2, bilag f).

Vi vil også behandle dine personoplysninger, hvis du har givet os dit samtykke hertil, for eksempel til at kommunikere med dig vedrørende særlige tilbud, reklamemateriale og andre nyheder om vores produkter (jf. artikel 6, stk. 1, skema a) i General Data Protection Regulation. 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i punkt 1.2.

6   BESKYTTELSE OG OPBEVARING AF DINE PERSONLIGE DATA

6.1  Vi tager din sikkerhed alvorligt og vil altid sikre, at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling, samt utilsigtet ødelæggelse, tab , ændring, misbrug eller offentliggørelse.

6.2  De personlige data, vi indsamler om dig, vil blive opbevaret som angivet, herunder:

Formålet med behandlingen

Personoplysninger modtaget med henblik på at indgå og overholde en aftale med dig.

Personoplysninger modtaget med henblik på udsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale.

Personoplysninger modtaget i forbindelse med anden korrespondance, for eksempel produktforespørgsler mv.

Personlige data modtaget ved hjælp af cookies med det formål at udarbejde statistik og analyser, som gør os i stand til at forbedre din kundeoplevelse og vores hjemmeside.

Opbevaringsperiode

 

Opbevaringsperiode


Indtil det er konstateret, at der ikke vil blive indgået en aftale, eller, hvis der indgås en aftale, i en periode på op til 3 år fra kontraktens ophør (i) kræves der i henhold til loven en længere opbevaringsperiode (f.eks. overholde bogføringslovens krav), eller (ii) en længere opbevaringsperiode er nødvendig for at fastslå, påberåbe sig eller forsvare et retskrav.

Indtil dit samtykke er trukket tilbage eller ikke har været brugt af os i 1 år.

Indtil korrespondancen er afsluttet eller din henvendelse er blevet behandlet fuldt ud, og der er ingen grund til at tro, at der vil være behov for yderligere korrespondance.

Lagringsperioden for cookies varierer afhængigt af formål og udbyder. Mere information om vores cookiepolitik er tilgængelig her.

8   DINE RETTIGHEDER

 • 8.1  Du har ret til:

 • se de data, som vi behandler om dig, samt en række andre data;
   

 • at modtage en kopi af de data, vi behandler om dig, i et struktureret, let anvendeligt og maskinlæsbart format, og at få disse personoplysninger overført til en anden dataansvarlig;
   

 • at få urigtige data om dig rettet eller (i særlige tilfælde) slettet inden for den tidsramme, der er fastsat i punkt 2;
   

 • at gøre indsigelse mod behandlingen af vores ellers legitime behandling af dine personoplysninger, herunder i relation til direkte markedsføring;
   

 • i visse tilfælde at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger.

 •  

 • 8.2  Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle dataene (bortset fra i forhold til opbevaring), hvis du har givet dit samtykke hertil, således at et retskrav kan etableres, påberåbes eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • 8.3  Ovenstående rettigheder kan udøves ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i punkt 2.

 • 8.4  Du har ret til at klage over vores behandling til Datatilsynet (datatilsynet.dk).

4   OVERFØRSEL AF DINE PERSONLIGE DATA TIL TREDJEPART

bottom of page